Júní 2016

Stjórn HG endurkjörin

 

Aðalfundur samtakanna Hollvinir Grensásdeildar (HG) var haldinn í kennslustofu Grensásdeildar LSH miðvikudaginn 3. júní 2016. Í skýrslu stjórnar kemur fram að stjórnin átti fund með yfirstjórn Landspítala háskólasjúkrahúss og kynnti fyrir henni hugmyndir um breytingar á lóð Grensásdeildar með það fyrir augum að hún nýttist sjúklingum til útivistar og þjálfunar. Ennfremur lýsti stjórnin yfir vilja til að koma að verkefnum er vörðuðu umbreytingu á núverandi húsnæði Grensásdeildar. Niðurstaða fundarins var að mikilvægt væri að fram færi frekari greining á fyrirliggjandi hugmyndum og þarfagrein-ingum og nýjar hugmyndir metnar. Stóð Landspítali fyrir hugmyndavinnustofu snemma árs 2016 þar sem þessi mál voru krufin.
 
 
 
Páll Svavarsson fundarstjóri og Stefán Yngvason yfirlæknir.
 
 
 
Á árinu lögðu HG Grensásdeild til áhöld, tæki og fl. að verðmæti um 1,0 m.kr. Helstu tekjulindir HG eru auk félagsgjalda og sölu minningarkorta, basar, áheit vegna Reykjavíkur maraþons og gjafir frá mörgum einstaklingum og félagasamtökum.
 
Stefán Yngvason yfirlæknir Grensásdeildar gerði grein fyrir starfi deildarinnar á árinu. Deildinni bárust ýmsar gjafir á árinu en deildin byggir mikið á gjöfum frá velunnurum. Enn er beðið eftir lausn á húsnæðisvanda deildarinnar en umfangsmiklar viðhaldsframkvæmdir hafa farið fram síðustu ár enda aðalbyggingin orðin meira en fjögurra áratuga gömul.
 
Aðalfundurinn samþykkti ársreikning samtakanna en þau höfðu í árslok 116,7 m.kr. til ráðstöfunar. Fundurinn samþykkti einnig starfsáætlun komandi árs sem m.a. kveður á um að HG leggi megináherslu á stuðning við aðgerðir er lúta að fjármögnun lausna á hinum alvarlega húsnæðisvanda Grensásdeildar og að veita aðstoð til kaupa á tækjum og búnaði sem deildina vanhagar um.
 
Þá þakkaði aðalfundurinn öllum þeim, sem stutt hafa starf HG á árinu en þessi stuðningur er samtökunum ómetanleg hvatning. Þá vottaði fundurinn hinu frábæra starfsfólki Grensásdeildar virðingu og þakklæti fyrir framlag þess sem er það sem gert hefur deildina einstaka. Stjórn HG ákvað á síðasta ári að færa Starfsmannafélagi Grensásdeildar fjárhæð í þakklætisskyni fyrir það frábæra starf sem starfsfólk Grensásdeildar innir af hendi.
 
Stjórn samtakanna var öll endurkosin á fundinum en hana skipa Ottó Schopka formaður, Guðrún Pétursdóttir varaformaður, Þórunn Þórhallsdóttir gjaldkeri, Dagbjört Odný Matthíasdóttir ritari og Birgir Ingimarsson meðstjórnandi og til vara Baldvin Jónsson og Bryndís Björg Kristjánsdóttir. Þau Jóhanna Jóhannesdóttir og Þór Jakobsson voru kosin skoðunarmenn reikninga. Edda Heiðrún Backman er sérlegur ráðgjafi samtakanna, einkum í málum er snerta fjáröflun og kynningu.